10 augustus 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Brief van NVWA over online verkoop diergeneesmiddelen?

Dibevo krijgt vragen van leden over een brief die zij van de NVWA hebben ontvangen. Bedrijven die diergeneesmiddelen aanbieden via een webshop zijn door de NVWA aangeschreven om aan te geven dat er nieuwe wettelijke verplichtingen zijn. Wij schreven er al eerder over, maar leggen graag nog even uit waarom de NVWA dit toestuurt.

Diergeneesmiddelen NVWA

Er is een Europese verordening in werking getreden die nieuwe regels stelt aan de online verkoop van diergeneesmiddelen. Het is goed dat het een Europese verordening is, daardoor moet iedere Europese lidstaat hieraan meewerken. De NVWA controleert deze wetgeving en werkt aan een handhavingsstrategie. Hiervoor voert de NVWA een onderzoek uit waarbij informatie wordt verzameld over de markt en de risico’s die op dit gebied mogelijk een rol spelen. Op basis van deze verzamelde gegevens ontwikkelt de NVWA een handhavingsstrategie.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen doorzoekt de NVWA het internet, zet enquêtes uit en neemt interviews af. Dit allemaal met als doel dat de naleving van de wetgeving op dit gebied wordt verbeterd. En daar hebben wij allemaal baat bij.

Bescherming van dierenwelzijn

Misschien wel het meest belangrijke argument is dat daarmee het welzijn van dieren beter wordt beschermd. Maar ook dat een effectieve handhaving tot een beter zicht leidt op wat er in de markt gebeurt en wie ergens op aangesproken moet worden. En dat zorgt weer voor een eerlijke en meer transparante markt.

De NVWA heeft Dibevo gevraagd om een korte enquête te verspreiden over de internethandel in diergeneesmiddelen. Deelname is volledig anoniem en duurt maximaal 5 minuten. Je kunt de vragenlijst tot 1 september invullen

NAAR DE ENQUÊTE