12 november 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel,

Campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie van start

Stagediscriminatie is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem, waar mbo-studenten de pijnlijke gevolgen van dragen. De campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie moet het probleem onder de aandacht brengen en werkgevers, scholen en studenten helpen om het aan te pakken. 

Campagne #KIESMIJ

Minister van Engelshoven: "Hoe frustrerend is het als je moeilijk een stageplek kunt vinden vanwege je achternaam? En dan niet één of twee keer, maar wel vijftien keer. Het komt nog te vaak voor. Soms bewust, soms onbewust. Hoe dan ook is dat onacceptabel. Want je knakt een droom, je geeft jonge mensen van 16 of 17 jaar oud het gevoel dat er geen plaats voor ze is in de maatschappij. Deze campagne moet mensen daar bewust van maken en helpen om hier vanaf te komen."

Discriminatie

Zowel bij het verkrijgen van een stageplek als tijdens de stage zelf kunnen studenten te maken krijgen met discriminatie. Dat moet anders. Daarom staat in deze campagne centraal dat iedereen moet kunnen meedoen in deze samenleving. En dus ook op een stageadres. Ongeacht achternaam, levensovertuiging of huidskleur. De campagne benadrukt dat we moeten kijken naar het talent van onze studenten; naar doorzettingsvermogen, lef of ambitie.

Platform kiesmij.nl

Met persoonlijke verhalen van studenten die stagediscriminatie hebben meegemaakt wordt de campagne wijd en zijd verspreid via verschillende digitale kanalen. Daarnaast wordt het platform kiesmij.nl opgericht waar werkgevers, scholen en studenten terecht kunnen voor hulp bij het tegengaan en het voorkomen van stagediscriminatie. Zo wordt er informatie gedeeld over waar je hulpmiddelen kunt vinden om stagediscriminatie tegen te gaan. Denk aan een handreiking stagediscriminatie voor scholen van het College voor de Rechten van de Mens, e-learning modules voor docenten en stagebegeleiders van Stichting School en Veiligheid en gratis webinars rondom stage en discriminatie voor leerbedrijven bij SBB. Ook na de campagne blijft het platform beschikbaar en wordt deze zo nodig uitgebreid met aanvullend materiaal.

Gezamenlijk initiatief

De campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Onderwijs, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-NL, mbo-studentenorganisatie JOB, de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, het College voor de Rechten van de Mens, CNV en FNV.

Onze branche wordt vaak uitgekozen voor een stageplek, omdat veel mensen een passie voor dieren hebben en dat wij als mens de zorg hebben voor het welzijn van de dieren. Daar hoort ook de zorg voor het welzijn van mensen bij, in dit geval van werknemers. Bij Dibevo zijn er geen meldingen bekend van stagediscriminatie. Ook via de sociale partners CNV of de goede contacten die wij met de groene onderwijsinstellingen hebben zijn ons geen meldingen bekend. Betekent dat dan dat het allemaal goed gaat en dat er niets aan de hand is? Nee, zeker niet! Want waar de een iets ziet als een onschuldig grapje, kan een ander diep gekwetst raken en dat kan niet de bedoeling zijn. Bekijk hier de persoonlijke ervaring van een jongedame Linh. Omdat het niet altijd zichtbaar is, vind Dibevo het belangrijk om op deze manier bij te dragen aan de bewustwording op dit thema.