06 mei 2013 | Dossier:

Cao dierenspeciaalzaken algemeen verbindend verklaard

Cao-boekjeDe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 mei een algemeen verbindendverklaring (AVV) afgegeven voor de cao voor dierenspeciaal-, aquarium- en hengelsportzaken.

AVV betekent dat de cao van toepassing is op iedere arbeidsovereenkomst die valt onder de werkingssfeer van deze cao. In andere woorden: de cao geldt nu voor de volledige bedrijfstak, dus ook voor werkgevers die geen lid zijn van Dibevo.

Meer informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst voor dierenspeciaal-, aquarium- en hengelsportzaken vindt u op de pagina cao.