12 oktober 2011

Cao niet meer geldig. Wat nu?

Er verandert op zich niets aan arbeidsovereenkomsten waarop de cao van toepassing is verklaard. Maar zolang er geen nieuwe cao is moet u met een aantal punten rekening houden.

Tussentijdse loonsverhoging

Als u een tussentijdse loonsverhoging geeft, dan kunt u deze verrekenen met de loonsverhoging in de nieuwe cao. Voorwaarde is wel om dit vooraf duidelijk af te spreken met uw werknemer.

Proeftijd

Omdat de cao vervallen is, geldt de wettelijke proeftijd van 1 maand.

Functiegroep

Als de cao van toepassing is verklaard op de arbeidsovereenkomst, moet de werknemer die ingedeeld is in functiegroep I uiterlijk 12 maanden na aanstelling overgaan naar functiegroep II.

Ontwikkelingen?

Op dit ogenblik wordt onze cao vergeleken met andere cao's. De uitkomsten hiervan zijn belangrijk voor de komende onderhandelingen met de vakbonden. Deze zullen naar verwachting begin 2012 van start gaan.