17 oktober 2011

Chippen van honden vanaf 2012 verplicht

chippen hond

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ingestemd met de plicht om honden die vanaf 2012 worden geboren, te chippen en te registreren.

Waarom wordt chippen van honden verplicht gesteld?

Het chippen van honden moet dierenwelzijnsproblemen tegengaan. Zoals vermissing van honden, mishandeling, verwaarlozing en malafide handel in honden. Het kabinet geeft daarom gehoor aan het verzoek van veel partijen om te weten waar honden vandaan komen.

Wat moet de eigenaar van de hond doen?

Elke eigenaar is verplicht om vanaf het voorjaar van 2012 zijn hond binnen 7 weken te laten chippen. Registratie van naam, adres en woonplaats van de eigenaar is hierbij verplicht. Ook de gegevens van degene die de hond voorziet van een chip ter identificatie moeten worden genoteerd. 

Bron: Ministerie van EL&I