12 juni 2013 | Dossier:

Veilige zaak? Check het met de Veilig Ondernemen Scan

Check de veiligheid van je bedrijf

Overvallen, diefstal, inbraak en agressie zijn onderwerpen waar je als ondernemer het liefst niet aan denkt. Toch is het zinvol om regelmatig de veiligheid van uw bedrijf te checken. Dat kan met de gratis Veilig Ondernemen Scan.

Wapenen tegen criminaliteit

De Veilig Ondernemen Scan is een korte digitale vragenlijst waarmee een ondernemer zicht krijgt op de risico’s op criminaliteit en onveiligheid. Aan de orde komen inbraak, diefstal, overval, overlast, vernieling, geweld, afpersing en ICT-criminaliteit. Direct na het invullen ontvangt u een uitgebreid en onafhankelijk advies over de maatregelen die u kunt treffen om uw bedrijf beter te wapenen tegen criminaliteit. Net als de scan is het advies gratis, en beschikbaar via www.veiligondernemenscan.nl.

Actieplan Criminaliteit

De Veilig Ondernemen Scan is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het instrument is onderdeel van het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven dat in 2012 is gelanceerd.