11 juni 2013 | Dossier:

Inzet oproepkrachten niet zonder risico

Oproepkrachten: wat zijn uw rechten en plichten?

Oproepkrachten zijn prima om pieken op te vangen, maar het is wel zaak dat u van tevoren nagaat wat uw rechten en plichten zijn. Wat bijvoorbeeld als de oproepkracht ziek wordt?

Wat is een oproepkracht?

Je spreekt van een oproepkracht wanneer een werkgever met een werknemer overeenkomt dat hij alleen komt werken wanneer hij wordt opgeroepen. Dat kan om een paar uur per week gaan, maar soms ook voor hele dagen. De oproepkracht is verplicht om aan een oproep gehoor te geven, tenzij dit in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Als werkgever bent u verplicht om uw oproepkracht ten minste drie uur loon per oproep te betalen, ook al werkt hij minder uren.

Verplicht loon doorbetalen bij ziekte?

Maar hoe zit het nu precies als uw oproepkracht ziek wordt. Bent u dan verplicht om het loon door te betalen? Of dat wel of niet het geval is, hangt af van de regelmaat waarin de oproepkracht in de voorgaande drie maanden is opgeroepen.

De rechter gaat er vanuit dat u met de oproepkracht een arbeidsovereenkomst hebt gesloten wanneer de oproepkracht:

  • meer dan drie maanden onafgebroken wekelijks voor u heeft gewerkt

    of
  • meer dan drie maanden 20 uur per maand voor u heeft gewerkt

Als u het hiermee niet eens bent, mag u de rechter het tegendeel bewijzen. Dat kan echter alleen als u aan de hand van een rooster kunt aantonen dat het om tijdelijk meerwerk gaat.

Zaterdaghulp is oproepkracht

Veel werkgevers sluiten een oproepcontract met hun zaterdaghulpen. Wanneer de zaterdaghulp in een periode van iets meer dan drie maanden wekelijks 8 uur op de zaterdag bij u heeft gewerkt, is hij gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst voor 8 uur per week bij u in dienst. Als de oproepkracht ziek wordt, zult u dus die 8 uur aan hem moeten uitbetalen.

Check de risico’s

Bedenk dus goed dat oproepkrachten soms dezelfde rechten en plichten hebben als vast personeel. Met alle risico’s die daarbij horen, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om die risico’s in kaart te brengen voordat u met oproepkrachten in zee gaat. Dibevo Risk geeft gratis advies over risico’s in uw bedrijf en hoe u deze zo klein mogelijk kunt houden.

Bent u lid van Dibevo? Bel dan vandaag nog met een van onze adviseurs op 030 - 284 86 19, dan weet u precies waar u aan toe bent. E-mailen mag ook: risk@dibevo.nl