30 januari 2017 | Dossier:

Controleer vermelding en vul bedrijfsgegevens aan in de Dibevo Leverancierslijst

Afgelopen jaar heeft Dibevo haar website volledig vernieuwd. De site bevat nu alle informatie die voorheen in de ledengids stond. Daarom hebben we besloten ook de leverancierslijst weer digitaal aan te bieden, zij het op een andere manier dan gebruikelijk.

In plaats van een assortimentoverzicht, geven we elke lid-leverancier de gelegenheid om het bedrijf, het assortiment en eventueel de visie beknopt te omschrijven (maximaal 225 woorden). Dat kan via onderstaand formulier. Met hetzelfde formulier kun je ook wijzigingen in de bedrijfsgegevens doorgeven. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Controleer vermelding in de leverancierslijst