22 juli 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Chinese merkregistratie noodzakelijk bij productie en export uit China

Als jij in China een productiefaciliteit hebt of daar onder eigen merk laat produceren en exporteert uit China, is het belangrijk om je merk in China te registreren. Ook al zijn deze producten niet bestemd voor de Chinese afzetmarkt. Recent heeft het Chinese Supreme Court, in de zogenaamde Honda Motor Company Ltd zaak (HONDAKIT) besloten, dat productie in en vervolgens export van China naar landen in de Europese Unie als merkgebruik in China kan worden gekwalificeerd.

Merkregistratie export en productie China

Wijzigingen door HONDAKIT-uitspraak

Het nieuwe besluit door het Chinese Supreme Court heeft gevolgen voor alle bedrijven die producten laten fabriceren in China voor export naar andere landen in de wereld.

Risico merkinbreuk in China
Er werd altijd aangenomen dat producten gefabriceerd in China en die uitsluitend werden geëxporteerd, geen Chinese merkregistratie nodig hadden. Want er vond geen merkinbreuk plaats. Echter door de HONDAKIT-uitspraak is dat nu anders. Iedereen die producten produceert in China, al is het alleen voor export, loopt het risico om merkinbreuk in China te maken.

Onrechtmatig verkregen merkregistraties
De kans dat de producten bij de Chinese grens worden aangehouden neemt toe. Zonder Chinese merkregistratie is daar weinig aan te doen. Dat producten steeds vaker bij de Chinese grens worden tegengehouden komt door het grote aantal, vaak onrechtmatig verkregen, merkregistraties in China. De eigenaar van het merk kan de douane vragen middels een Custom Recordal producten te controleren op inbreuk op het merkrecht en deze in beslag te nemen. Wie dan niet beschikt over een merkregistratie staat machteloos. 

Producten 'vrij' krijgen bij de douane

De in beslag genomen goederen vrij krijgen gaat niet zo eenvoudig. De onrechtmatig verkregen merkregistratie moet je laten doorhalen en je eigen merk in China registreren. En dat kost tijd. Daarbij moet je met een stevig bewijslast komen en aantonen dat jij je merk niet in China gebruikt, maar alleen in je eigen land. Ondertussen liggen je producten ergens in een loods van de Chinese douane te wachten op akkoord en dat kost geld.

Voorkomen is beter…

Om je producten ‘gemakkelijk’ te exporteren van China naar andere landen in de wereld is het van belang om je merk zo snel mogelijk in China te registreren. 

Ook kun je met een eigen merkregistratie een melding bij de douane doen mocht er iemand in overtreding zijn. Daarnaast is het mogelijk om Chinese merkbewaking en Online Brand Protection in te stellen. Hiermee kun je onrechtmatig verkregen Chinese merkaanvragen en onrechtmatig gebruik van je merk kunnen monitoren en waar nodig aanpakken.

Dibevo is geschrokken van deze uitspraak, omdat het grote gevolgen kan hebben voor alle bedrijven die zaken doen met China. Niet alleen omdat goederen aan de grens tegengehouden kunnen worden. Deze uitspraak kan ook zijn doorwerking hebben naar goederen die al langer worden verhandeld, en waarbij mogelijk nu al inbreuk op het merkenrecht kan bestaan. Dibevo heeft haar zorgen hierover geuit bij MKB Nederland en de Nederlandse overheid. Zolang echter de uitspraak van het Chinese Supreme Court van kracht is, is heel snel handelen geboden.