23 juli 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel,

Je medewerker op vakantie in coronatijd

De vakantie staat voor de deur. Als werkgever begrijp je heel goed dat na deze 'corona-maanden' het belangrijk is om uit te rusten en de accu op te laden. Daarvoor zijn de vakantiedagen ook juist bedoeld. Veel medewerkers gebruiken de vakantiedagen om op vakantie naar het buitenland te gaan. Hoe begrijpelijk ook, voor de werkgever kan dat besluit grote gevolgen hebben. Wat kun je als werkgever nu doen?

Vakantie en corona

Vraag naar de vakantiebestemming

Vraag aan je werknemer waar hij naar toe gaat op vakantie. Je mag dit gewoon vragen, want als werkgever moet je immers eventuele risico’s in kunnen schatten en gepaste maatregelen nemen om risico’s voor anderen en je bedrijf te beperken.

Maak afspraken met je werknemer

Gaat je werknemer naar een risicogebied waar corona veel voorkomt dan kan het gebeuren dat de werknemer ziek wordt, het virus mee terugneemt of dat je werknemer bij terugkeer in Nederland misschien in quarantaine moet. Het kan zelfs gebeuren dat je werknemer in het buitenland in quarantaine moet. Daar heb je als werkgever op dat moment last van, want je mist mankracht en werk blijft liggen. 

Een groot deel van de risico's van het op vakantie gaan hoort bij de werknemer en de werknemer moet zich dit ook realiseren. Het is dus belangrijk om vooraf afspraken te maken over eventuele gevolgen van de keuze van de werknemer.

Vakantielanden met code oranje of code rood

Voor reizen naar landen of gebieden met code oranje of zelfs code rood geldt het overheidsadvies. Je mag naar deze landen als dit echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen. Om die reden wordt het ten strengste afgeraden.

1. Twee weken thuis-quarantaine
Is je werknemer van plan om naar een land of gebied te reizen met code oranje of code rood geef dan bij je werknemer aan dat je dat ten strengste afraadt. Gaat je werknemer alsnog naar een land met code oranje of code rood dan moet deze werknemer bij terugkomst in Nederland direct twee weken in thuis-quarantaine.

2. Risico bij werknemer
De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code oranje of code rood weet dus dat hij bij thuiskomst twee weken in quarantaine moet. Tenzij de werknemer thuis kan werken, betekent dit dus dat de werknemer de bedongen arbeid in die twee weken niet kan verrichten. Omdat je werknemer dit op voorhand weet, ligt het risico bij de werknemer. En dat betekent dat de werknemer tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft.

3. Inhouden van loon
Het inhouden van loon is een zware sanctie. Dus wijs je werknemer expliciet op dit risico. Het is goed om te weten dat een rechter veelal zal oordelen dat het willens en wetens naar een gebied met code rood of oranje gaan, stopzetting van loon daadwerkelijk rechtvaardigt. Is je werknemer alsnog van plan om naar een land of gebied te gaan met code oranje of code rood zet de afspraken duidelijk op papier en bevestig deze schriftelijk.

Vakantieland met code geel

Is je werknemer van plan om naar een vakantieland te reizen met code geel dan betekent dat het volgende: ‘er zijn in dit land of dat gebied veiligheidsrisico’s die af kunnen wijken van de Nederlandse situatie. Bereid je daarop voor en let extra op. Je kunt wel op vakantie, maar blijf waakzaam, want bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen’.

Sinds 15 juni 2020 hebben de meeste Europese landen een geel reisadvies. Reizen naar die landen wordt niet ontraden en in beginsel liggen risico’s daarvan niet bij de werknemer. Dus als iemand naar een codegeel land gaat en ziek wordt, en corona valt daar ook onder, dan zijn de risico’s en gevolgen niet anders dan wanneer iemand zijn been breekt tijdens vakantie. Maar dat wordt anders als de 'Corona-situatie' in het land verandert.

Van code geel naar code oranje/rood

Voordat je werknemer op vakantie gaat naar een bepaald vakantieland is het goed om te weten of er al signalen zijn dat de code geel kan veranderen in code oranje/rood. En of dit ook daadwerkelijk verandert. Als code geel naar code oranje verandert, dan moeten werknemers die terugkomen van vakantie twee weken in quarantaine. En dan ontstaat de vraag, wie moet dat betalen?

Als je niets hebt afgesproken of hebt geregeld met elkaar, dan wordt snel aangenomen dat het in de risicosfeer ligt van de werkgever. Ook in het geval van code geel kun je afspreken wat er gebeurt als dit naar code oranje verandert en de werknemer bij thuiskomst in quarantaine moet. Dus ook hier geldt, maak vooraf duidelijke afspraken en leg deze vast.

Ga in gesprek en leg afspraken vast

Zeker, in geval van quarantainemaatregelen, is nu niet precies bekend hoe een rechter hier tegenaan kijkt. Het zal uiteindelijk tot rechtszaken leiden en dan is het aan de rechter om hier een oordeel over te geven. Daarom is het noodzakelijk om werknemers nu al vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die je als werkgever wilt verbinden aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of rood/oranje en wat er gebeurt als de werknemer in quarantaine moet en daardoor (of om andere redenen) zijn arbeid niet kan verrichten.

Het beste is om in gesprek te gaan met elkaar en bezien of je afspraken kunt maken. Als vooraf geen afspraken zijn gemaakt met de werknemer, dan wordt aangenomen dat dit bij het risico van de werkgever hoort en dat de quarantaine bij thuiskomst doorbetaald moet worden. Wellicht dat die termijn verkort kan worden door het uitvoeren van een coronatest.