20 februari 2013 | Dossier:

Chipplicht honden per 1 april: wat betekent dat voor u?

Chippen van hond

Het zat al lang in de pijplijn, maar per 1 april is het toch echt zo ver: vanaf die datum is het verplicht om honden te chippen en te registreren. Elke hondeneigenaar moet zijn pup binnen 7 weken na de geboorte chippen en onder meer zijn naam, adres en woonplaats laten registreren bij een door de overheid aangewezen databank.

Met deze gegevens kunnen opsporingsinstanties als de LID en de NVWA mogelijke illegale handel of fokkerij opsporen of nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is de eigenaar dankzij de chip snel op te sporen.

Wat kunt u als professional betekenen?

Als huisdierspecialist kunt u een belangrijke rol spelen in de voorlichting naar hondenbezitters en daarmee helpen de malafide hondenfokkerij en -handel terug te dringen. Velen van u ontmoeten dagelijks hondenbezitters. U kunt hun vertellen over de verplichting en de voordelen van het chippen van honden en wijzen op het belang van de actualisatie van de geregistreerde gegevens.

U kunt de eigenaren erop wijzen dat ze in overtreding zijn als een hond geboren na 1 april 2013 niet gechipt en geregistreerd is. En, misschien nóg belangrijker, kunt u erop wijzen dat het niet laten chippen en registreren van een hond malafide fokkers en handelaren helpt, omdat zij dan moeilijker op te sporen zijn. 

U kunt ook de eventuele misverstanden over het chippen en registreren wegnemen. Op de professionals-website van het LICG vindt u een uitgebreid overzicht van voor- en tegenargumenten die klanten vaak noemen en antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast is er de website www.chipjedier.nl, waar hondenbezitters alle informatie kunnen lezen over de chipverplichting.