28 februari 2023 | Dossier: Klanten,

Consumentenbond: Dibevo Geschillencommissie is geslaagd voorbeeld

“Een geslaagd voorbeeld van een geschillencommissie die voldoet aan de wettelijke basisvereisten voor alternatieve geschillenbeslechting”, zo oordeelt de Consumentenbond de Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector (DGG). En dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Geschillencommissie Dibevo  -  Consumentenbond

Hoe zat het ook alweer? De geschillencommissie is een laagdrempelig alternatief voor een duur en tijdrovend juridisch proces als je een conflict hebt met een klant. Zowel de huisdiereigenaar als het bedrijf kan een klacht indienen bij de geschillencommissie zonder dat je daarvoor rechtshulp nodig hebt. De klacht wordt vervolgens snel en zorgvuldig afgehandeld en de kosten zijn – vergeleken een gerechtelijke geschiloplossing – erg laag.

Een eigen geschillencommissie

In 2019 heeft Dibevo haar lidmaatschap bij De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) opgezegd. De jaarlijkse kosten voor de SGC waren fors en stonden niet in verhouding tot het relatief lage aantal geschillen die ingediend werden. Daarom werd datzelfde jaar de Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector in het leven geroepen.

De Consumentenbond stelt dat alle geschillencommissies die zelfstandig opereren, moeten voldoen aan de wettelijke basisvereisten voor alternatieve geschillenbeslechting. In de Consumentengids schrijft de bond:

Dat betekent onder andere dat zelfstandige geschillencommissies een geschil voor de consument gratis of tegen een heel laag bedrag moeten behandelen. Maar ook dat de geschillencommissie onafhankelijk is en dat er een duidelijk reglement is waarin staat hoe de geschillen behandeld worden.
Een geslaagd voorbeeld van een geschillencommissie die zich heeft losgemaakt van de SGC, is Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdieren. In een keurig en duidelijk reglement is precies beschreven hoe de commissie is samengesteld.

Er staat ook in dat het klachtengeld voor consumenten laag is (€60 inclusief btw) en dat de commissie binnen 60 dagen uitspraak doet. Deze commissie schrijft ook nog eens goed leesbare uitspraken en plaatst die op de eigen website. We gaan binnenkort met Dibevo in overleg om nieuwe tweezijdige algemene voorwaarden af te spreken.

Lees het volledige artikel uit de Consumentengids. Hierin lees je ook dat de aanpak van Dibevo bepaald niet vanzelfsprekend is in vergelijking met andere brancheorganisaties.

Extra vertrouwen

Inmiddels zijn die gesprekken achter de rug en het ziet ernaar uit dat de Dibevo Geschillencommissie weer een koppeling gaat krijgen met de Consumentenbond. Dat betekent dat er in de voorwaarden een bepaling wordt opgenomen waarin duidelijk staat dat deze in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen. Voor Dibevo-leden betekent dat ze een stuk extra vertrouwen naar hun klanten kunnen bieden.