27 februari 2023 | Dossier: Personeel,

Uniform minimumuurloon per 1 januari 2024 gaat toch door

Op 7 februari heeft Dibevo samen met 20 andere branches een petitie aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer. Onze inzet was een gefaseerde invoering van de nieuwe urennorm voor het minimumloon, want nu leidt de invoering van het uniforme minimumuurloon op 1 januari 2024 tot een loonkostenstijging van meer dan 10%. Jammer genoeg hebben we de invoering van het nieuwe minimumuurloon niet tegen kunnen houden, maar dankzij de inbreng van de petitie is er wel een motie ingediend over lastenverlaging voor ondernemers.

Wettelijk minimum uurloon

Het minimumuurloon wordt dus vanaf 1 januari 2024 berekend aan de hand van het minimummaandloon en een 36-urige werkweek in plaats van een 40-urige werkweek. Hierdoor stijgt het minimumuurloon met 11,11%, waardoor (waarschijnlijk) het gehele cao-loongebouw weer duurder gaat worden.

Rekenvoorbeeld

Bij een 36-urige werkweek, werkt een werknemer 156 uur per maand. (36 uur x 52 weken, gedeeld door 12 maanden)

Stel dat het wettelijk minimummaandloon per 1 januari 2024 € 2000,- is. Het wettelijk minimum uurloon wordt dan €2000,- :156 = € 12,82. Dat is het nieuwe uurloon. Doe dit keer het aantal uren dat iemand werkt en je kunt
het maandloon van je eigen medewerker uitrekenen.

Als iemand 40 uur per week werkt, dan kom je uit op 40 uur per week x 52 weken, gedeeld door 12
maanden = 173,33 uur per maand. Als je die 173,33 uur vermenigvuldigt met €12,82 (het uurloon), dan wordt het nieuwe maandloon € 2222,13. Dat is een stijging van 11,11%

Aangenomen motie

Tijdens het debat in de Eerste Kamer werd door de inbreng van onze petitie, een motie ingediend waarin het kabinet de opdracht krijgt om de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn. Samen met andere branches zullen we minister Van Gennip van SZW in de komende tijd helpen met informatie om deze motie ook daadwerkelijk uit te voeren. Naar verwachting speelt dit in het komende voorjaar (voorjaarsnota) of najaar (begrotingsbehandeling).

Uiteindelijk willen we allemaal dat het besteedbaar inkomen van werknemers op peil blijft. Het is nu tijd dat dit gerealiseerd wordt door belastingverlagingen zodat de loonkostenstijging voor bedrijven beperkt blijft.