19 maart 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering

Coronacrisis: laatste ontwikkelingen

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan met ongekende snelheid heen en weer tussen contacten in onze branche, met andere sectoren, de overheid, MKB Nederland, Detailhandel Nederland en het crisisteam. Wij proberen je zo goed mogelijk op de hoogte te houden en alleen die informatie te verstrekken die op dit moment relevant is of kan zijn.

Coronacrisis

Noodpakket

Na onze uitgebreide nieuwsbrief over het noodpakket vanuit de overheid is het goed om mee te delen dat er met nog meer partijen wordt gesproken over de huur, hypotheek, CBO’s (Buma, Sena, Videma) en het pensioenfonds detailhandel. Al deze gesprekken zijn erop gericht om bedrijven met liquiditeitsproblemen te ondersteunen met langere betalingstermijnen.

We hebben nog vragen binnen gekregen over de maatregelen binnen het noodpakket. Zoals het er nu uitziet, is de NOW-regeling gericht op mensen die een arbeidsovereenkomst hebben. En kunnen IB-ondernemers en vennoten binnen de VOF terecht binnen de BBL-regeling.

Voorbereiding op lockdown

Vooralsnog is een totale lockdown niet aan de orde, maar omdat we met de horeca hebben gezien dat dat snel kan veranderen, bereiden wij ons daar wel op voor. Dat doen wij door voortdurend tot op het hoogste niveau met grote kracht naar voren te brengen dat de in gezelschaps- en hobbydieren gespecialiseerde retail op de lijst van vitale sectoren hoort. Dit met als argument dat de verzorging en voedering van deze 25 miljoen dieren anders in groot gevaar komt; met alle welzijnsgevolgen voor hen van dien.

Zondagsluiting

Vandaag kwam een landelijke zondagsluiting ter sprake. Daarvan is afgezien, en een eventuele zondagsluiting wordt overgelaten aan de lokale autoriteiten. Houd de ontwikkelingen in je eigen gemeente goed in de gaten. Het standpunt van Dibevo in deze is dat een ruime openstelling bijdraagt aan een betere spreiding van mensen en dus risico.

E-herkenning

Voor de communicatie met het UWV heb je een e-herkenning met beschermingsniveau 3 nodig. Binnenkort zal de regeling open worden gezet. Als je verwacht dat je een beroep op het UWV moet doen, vraag dan nu al je e-herkenning aan om te voorkomen dat iedereen straks daar in de digitale wachtrij staat.

Pensioenfonds Detailhandel opent coronaloket voor ondernemers

Pensioenfonds Detailhandel heeft besloten om per direct een loket te openen waar ondernemingen terecht kunnen om een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen of een betalingsregeling te treffen. In eerste instantie wordt een uitstel verleend van 60 dagen (twee maanden). De verwachting is dat het beroep op het steunpakket van de overheid de ondernemers in staat zal stellen om de lonen van medewerkers en de bijbehorende lasten zoveel mogelijk door te kunnen betalen.

Besloten is om niet automatisch uitstel te verlenen omdat een aantal bedrijven in de detailhandel nog wel goede omzetten draait en daarmee aan hun verplichtingen kan voldoen. Het pensioenfonds moet uiteindelijk alle premies innen. Bovendien wordt op het loon van de medewerker pensioenpremie ingehouden. Informatie over hoe te handelen vind je op de website van Pensioenfonds Detailhandel.

Knelpunten of problemen? Laat het ons weten

Als je gebruik maakt van de regelingen en je loopt ergens tegenaan, laat het ons weten, zodat wij dit in onze overlegstructuren in kunnen brengen.