25 juni 2024 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

De huis- en hobbydierenlijst: wat mag nog wel en wat niet?

De huis- en hobbydierenlijst gaat op 1 juli 2024 in. Vanaf die datum mogen alleen nog diersoorten worden gehouden die op de lijst staan. De invoering roept bij veel ondernemers vragen op. De meestgestelde vragen beantwoorden we in dit artikel.

Ik heb een dier in bezit dat niet op de lijst staat. Wat nu?

Je mag dieren die niet op de lijst staan, houden en verkopen totdat ze doodgaan. Dit geldt ook voor jongen die vóór 1 juli 2024 zijn verwekt. Voor al deze dieren geldt het overgangsrecht. Je moet wel kunnen bewijzen dat deze dieren al in jouw bezit waren of vóór 1 juli 2024 verwekt zijn.

Mag ik fokken met dieren die niet op de lijst staan?

Nee, vanaf 1 juli 2024 mag dat niet meer. Het is aan de houder om ervoor te zorgen dat de dieren zich niet kunnen voortplanten. Als de dieren vóór 1 juli 2024 jongen hebben gekregen of drachtig waren, vallen de jongen onder het overgangsrecht.

Kan ik na 1 juli nog dieren verkopen die niet op de lijst staan?

Ja, zolang je kunt aantonen dat de dieren al in jouw bezit waren of voor 1 juli 2024 verwekt zijn.

Een voorbeeld:
Russische dwerghamsters hebben een draagtijd van ongeveer 16 tot 21 dagen. Ze kunnen tot 21 juli nog worden geboren onder het overgangsrecht. Na vijf weken kunnen ze te koop worden aangeboden, wat betekent dat ze tot eind augustus/begin september verkocht mogen worden. 
Oudere dieren mogen natuurlijk ook daarna verkocht worden, zolang ze maar geboren zijn voor 21 juli (1 juli + maximale draagtijd)

Hoe bewijs ik dat een dier voor 1 juli geboren of verwekt is?

Dit kan met een aankoopbewijs, dierenpaspoort of een rekening van de dierenarts. Het moet duidelijk zijn dat het om jouw dier gaat.

Hoe zit het met import en export?

Er staat in de regeling dat als de dieren gehouden worden in verband met vervoer naar een lucht- of zeehaven de dieren maximaal 4 dagen plus de wettelijke periode voor een gezondheidscertificaat gehouden mogen worden. LNV heeft aangegeven dat deze uitzondering inderdaad uitsluitend geldt voor vervoer van of naar een lucht- of zeehaven.

Hoe wordt er gecontroleerd?

Verschillende organisaties controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Dit zijn de LID, de politie en de NNWA. Dit doen zij vanaf 1 juli 2024.

Vervolg vanuit Dibevo

Een aantal organisaties waaronder Dibevo en het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) heeft bezwaar aangetekend bij het ministerie tegen de positieflijst. Dit bezwaar heeft geen opschortende werking, wat betekent dat de regeling ondanks het bezwaar gewoon ingaat. Je kunt een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige uitspraak van de rechter die de werking van een besluit kan opschorten tot de definitieve uitspraak. Dibevo en PVH hebben dit nog niet gedaan omdat deze zaak eigenlijk te complex is voor een voorlopige voorziening en er hoge eisen worden gesteld aan spoedeisendheid. Een verzoek voor een voorlopige voorziening kan op elke moment in de procedure worden ingediend.

Het doel van het bezwaar van Dibevo is om de positielijst volledig te vernietigen. Dibevo vindt dat er zowel procedureel als wetenschappelijk belangrijke tekortkomingen zijn in de huidige positieflijst. We verwachten daarom ook dat deze lijst niet zal standhouden bij de rechter. Daarom hebben we bezwaar aangetekend. Daarbij moet wel gemeld worden dat de uitkomst van een rechtszaak, zeker bij ingewikkelde zaken zoals deze, nooit van tevoren vaststaat.