17 mei 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

De nieuwe Omgevingswet? Niets mee doen!

Dat is natuurlijk niet helemaal waar, als ondernemer ga je te maken krijgen met de nieuwe wet voor de leefomgeving. Maar als je je vergunningen op orde hebt en je verandert niets in de bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Het is wel goed als je je inleest en je voorbereidt. Daarom zetten wij in dit artikel de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Omgevingswet

Je hoeft niet opnieuw een melding te doen als je al een omgevingsvergunning hebt. Dat regelt het overgangsrecht. In deze handige tabel kun je lezen hoe de overgang is geregeld voor de verschillende vergunningen.

Algemene regels op een plek

Vroeger vond je de algemene regels waar je bedrijf aan moest voldoen op meerdere plekken. Als de Omgevingswet van kracht is vervallen deze en zijn de algemene regels vastgelegd op één plek, namelijk in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit. De regels uit het Bouwbesluit kun je vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in het omgevingsplan van de gemeente.

Als je wel iets verandert

Als je plannen hebt en je wilt iets veranderen aan je bedrijfsvoering moet je controleren welke vergunningen je nodig hebt, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een (milieubelastende) activiteit. Ook moet je nagaan of er milieuregels gelden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het omgevingsplan (vanuit de gemeente). Dit doe je via het nieuwe Omgevingsloket.

Dit nieuwe loket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding. Problemen met de werking van het Omgevingsloket? Ga dan naar het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Uitzonderingen
Het Besluit activiteiten leefomgeving geldt niet voor de detailhandel. Winkeliers vinden de milieuregels in het omgevingsplan van de gemeente.

Meer weten?

Meer informatie over de Omgevingswet vind je op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).