26 januari 2015 | Dossier:

De positieflijst: de stand van zaken

Dwerghamster

Zoals je wellicht weet is de eerste, vorig jaar gepubliceerde versie van de positieflijst zoogdieren mede dankzij de inspanningen van Dibevo niet ingevoerd. Hoog tijd om uit te leggen waar we nu wel staan en hoe het wel zit.

De nieuwe methode om tot een positieflijst zoogdieren te komen, bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1

Verzamelen van informatie en in kaart brengen van de risico’s en de oplossingen, door deskundigen vanuit de diverse belangengroepen. Hiertoe is de Positieflijst Expert Commissie (PEC) in het leven geroepen waar naast Dibevo onder anderen het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), de Dierenbescherming, stichting AAP en wetenschappers (dierenartsen en diergedragsdeskundigen) deel van uitmaken.

Stap 2

Beoordelen van de resultaten van stap 1 en op basis van de risico’s indelen van de soorten in drie klassen. Dit gebeurt door de Positieflijst Advies Commissie (PAC).

Klasse A Deze soorten zijn voor iedereen houdbaar en stellen geen hogere eisen dan de standaardvoorwaarden uit de wetgeving en het Besluit houders van dieren.
Klasse B Dieren die meer deskundigheid vragen van de houder, waardoor specifieke voorwaarden gesteld gaan worden. Ook deze soorten mogen nog steeds door iedereen gehouden worden, maar de houder moet zich dan wel aan de voorwaarden houden. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de verplichting om voor bepaalde soorten een ruim, verwarmd binnenverblijf aan te bieden.
Klasse C Soorten die zo veel kennis, ervaring en/of voorzieningen vragen dat ze niet meer zomaar door iedereen gehouden mogen worden. Dat mag uitsluitend met een vergunning of een ontheffing.

Stap 3

Vaststellen van de positieflijst (politiek).

Log in als Dibevo-lid om verder te lezen