16 oktober 2019 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Wet Arbeidsmarkt in Balans: dit is wat je moet weten én DOEN!

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) van kracht. Lees hieronder hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien en wat je te doen staat.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Transitievergoeding vanaf dag één

Vanaf het begin (dag één) van de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer recht op transitievergoeding wanneer het arbeidscontract door de werkgever is opgezegd, op verzoek van werkgever is ontbonden of na einde van rechtswege door werkgever niet is voortgezet. De transitievergoeding bereken je als volgt: (bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12).

Compensatieregeling kleine werkgevers

Werkgevers met maximaal 25 werknemers in dienst komen in aanmerking kunnen gecompenseerd worden in de kosten voor de transitievergoeding(en) wanneer zij hun bedrijf beëindigen vanwege arbeidsongeschiktheid of omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers ook compensatie aanvragen voor het ontslaan van langdurig (meer dan 2 jaar) arbeidsongeschikte werknemers.

Ontslaggronden stapelen

Een ontbindingsverzoek door de werkgever kan gebaseerd zijn op twee of meerdere (goed onderbouwde) ontslaggronden (denk aan bijvoorbeeld de combi frequent ziekteverzuim én onvoldoende functioneren). Meer weten over ontslag wegens deze zogenaamde cumulatiegrond? Lees dan deze brochure.

Ketenregeling aangepast

Er mogen 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gegeven worden voor de duur van 3 jaar. Daarna gaat dit over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de keten voor de duur van tenminste 6 maanden onderbroken wordt.

Rechten payrollwerknemers

Payrollmedewerkers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Doen: Payrollwerknemers of uitzendkrachten in dienst? Informeer het uitzendbureau of payrollbedrijf dan over de arbeidsvoorwaarden die binnen het bedrijf gelden.

Regels voor oproepen

Werkgevers roepen oproepkrachten tenminste 4 dagen van tevoren op. Bij het intrekken van de oproep of wijziging van het tijdstip van de oproep wordt de medewerker het aantal uren van de oproep uitbetaald met een minimum van 3 uren loon.

Vast aantal uren aanbieden

Na een dienstverband van 12 maanden moet de werkgever de oproepkracht een contract met een vast aantal uren aanbieden. Dit contract bestaat minimaal uit het gemiddeld gewerkt aantal uren over de voorgaande 12 maanden.

Doen: Bied oproepkrachten die per 1 januari 2020 langer dan 12 maanden in dienst zijn een contract aan met een vast aantal uren.

Premiedifferentiatie WW

De werkgevers betalen een lage WW-premie voor werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd en voor de werknemers met een dienstverbanden anders dan voor onbepaalde tijd een hoge WW-premie. Het verschil is 5 procentpunten. De oude sectorpremie en aWf-premie vervallen.

Doen: Vermeld op de loonstrook of de werknemer een dienstverband heeft bepaald of onbepaalde tijd.

Mitsen en maren

De wet zou de wet niet zijn als geen mitsen en maren aan te pas kwamen. Zo zijn er verschillenden uitzonderingen op de regel. Er uitgebreid induiken kan onder andere op de website van de Rijksoverheid, maar je mag natuurlijk ook altijd even Dibevo bellen/mailen voor meer informatie.