9 maart 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

27 maart: deadline verplichte inschrijving UBO-register

Eerder al berichtten we over de verplichting voor bedrijven om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven als gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, fraude, corruptie en belastingontduiking. Je hebt nog tot 27 maart de tijd om de gevraagde informatie bij de Kamer van Koophandel (KVK) aan te leveren.

Of jij ook UBO’s in moet schrijven hangt af van de rechtsvorm van je bedrijf. Controleer op de website van de KVK of je wel of niet verplicht bent je aan te melden.

Hoe schrijf je UBO’s in?

Je kunt UBO's via een online UBO-opgave aanmelden. Heb je meerdere bedrijven? Dan moet je per bedrijf de UBO's indienen. Wanneer je een nieuwe onderneming start, schrijf je je bedrijf en de UBO’s daarvan in tijdens het registreren van het nieuwe bedrijf bij de KVK of notaris. Je kunt de UBO's van de nieuwe onderneming niet online inschrijven.

Zorgen over privacy

Er zijn vanuit MKB-Nederland en VNO-NCW zorgen over de privacy van bedrijven bij invoering van het UBO-register. Op dit moment loopt er een juridische zaak over dit onderwerp en daarom willen de ondernemersorganisaties uitstel voor de verplichte inschrijving van het UBO-register.

Wij adviseren je desondanks om je wél op tijd in te schrijven, dus vóór 27 maart. Mocht er iets gewijzigd worden naar aanleiding van de uitspraak rondom deze zaak, dan gaat dit waarschijnlijk alleen over de inrichting en werkwijze van het register. De verplichte inschrijving zal niet komen te vervallen.