31 augustus 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Derde steunpakket: dit zijn de maatregelen

Enkele punten waren al uitgelekt, maar nu heeft het kabinet ook officieel het derde steunpakket voor ondernemers in de coronacrisis bekendgemaakt dat op 1 oktober ingaat. Voor dit pakket trekt de overheid nog eens 11 miljard euro uit om de NOW, de Tozo en TVL te verlengen tot 1 juli 2021, maar dan in een versoberde vorm.

Derde steunpakket

Behalve een ‘bak geld’ voor het verlengen van de regelingen zet het kabinet ook in op (om)scholing, het begeleiden van mensen naar nieuw werk en het aanjagen van invsteringen. De einddatum van 1 juli heeft ook te maken met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Het kabinet wil voorkomen dat er politieke onrust ontstaat door discussies over steunpakketten in campagnetijd.

Dit zijn de coronaregelingen van het derde steunpakket in vogelvlucht.

Steun en herstelpakket

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

De NOW-regeling wordt met 9 maanden verlengd, met 3 keer 3 maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

  • Vanaf 1 januari 2021 moet je minstens 30% omzetverlies hebben. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is dit percentage 20%.
  • Je moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
  • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt per 3 maanden verlaagd: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% en maximaal 60% in de maanden daarna.
  • Je kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat je minder tegemoetkoming krijgt.
  • Als je personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijg je geen verlaging meer van de NOW-compensatie die je ontvangt.

Je kunt de NOW 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 naar verwachting vanaf 16 november 2020 aanvragen.

NOW 3

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

Ook de Tozo wordt ook 9 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. Het belangrijkste verschil met de Tozo 2 is dat je vermogen wel meetelt in de beoordeling van uw aanvraag. Deze vermogenstoets komt boven op de partnerinkomenstoets van de Tozo 2. De vermogenstoets houdt in dat als je meer dan € 46.520 aan geldmiddelen heeft, je geen Tozo 3 krijgt. Geldmiddelen zijn onder andere contant geld, geld op de bank, aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, bedrijfspand, machines en voorraden, telt niet mee.

Ondernemers die voor lange tijd afhankelijk zijn van de Tozo, krijgen hulp van de gemeente bij het vinden van nieuw of ander werk. Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met ondernemers kijken welke ondersteuning er nodig is. Bijvoorbeeld omscholing of coaching.

Je kunt de Tozo 3 aanvragen vanaf 1 oktober bij de gemeente waar je woont.

Tozo 3

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

Heb je omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt je tot en met juni 2021 Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Kwam je voor de TOGS-regeling in aanmerking? Dan kun je ook de TVL aanvragen.

De TVL-regeling kent wel nieuwe voorwaarden:

  • Je hebt meer dan 30% omzetverlies, na 1 januari 2021 wordt deze grens voor omzetverlies in stappen verhoogd.
  • Je vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan.
  • Je hebt minimaal € 4.000 vaste lasten per 3 maanden.
  • Het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000.
TVL

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKB, GO-C en KKC.

Belastingmaatregelen

Tot 1 oktober 2020 kun je nog belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van 2 jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.

Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%, omdat dit wordt gezien als een prikkel om op tijd aangifte te doen.