23 maart 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Dibevo-branche open bij lockdown?

Dibevo krijgt vandaag veel vragen van ondernemers of er naar aanleiding van onze brandbrief en lobby bij LNV al iets bekend is of de Dibevo-branche open kan blijven bij een lockdown.

Lege straten bij lockdown

Het is op dit moment nog niet zeker of er een totale lockdown komt. Daar wordt wel op gezinspeeld als de bevolking zich niet beter aan de voorschriften houdt. Maar het is ook mogelijk dat er eerst nog andere maatregelen genomen worden, voordat er wordt overgegaan tot die totale lockdown. Met de kennis van nu verwachten wij dat er eerst andere maatregelen worden genomen.

Bedenk daarbij dat er een verschil is tussen de lijst van vitale beroepen voor kinderopvang en een lijst van vitale branches/beroepen bij een totale lockdown. We lezen her en der dat mensen die twee lijsten met elkaar verwarren. Die lijst van cruciale beroepen bij een totale lockdownlijst is er op dit moment nog niet.

Weet dat we er in de tussentijd hard aan werken dat de Dibevo-sector tot de vitale sectoren gerekend wordt en open kan blijven bij een totale lockdown. Gezien de aard van de reacties op onze lobby gaan wij er ervan uit dat dit ook zal gebeuren. Wij houden je op de hoogte.