15 juli 2022 | Dossier: Veiligheid,

Dibevo heeft sectorplan corona ingediend

Corona, we zijn er nog niet van af en het kan nog steeds veel impact hebben op onze samenleving. Na twee jaar zijn we nu op een punt aangekomen dat het beleid van de overheid is gewijzigd. De overheid wil het meer aan de sectoren zelf overlaten wat er gedaan kan en moet worden op het moment dat er toch weer maatregelen nodig zijn.