13 juli 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Subsidieregeling voor energieadvies MKB tijdelijk on hold

Eerder berichtten wij over de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Een subsidie die je als mkb-ondernemer via RVO aanvraagt om een gespecialiseerde adviseur in te huren voor energieadvies op maat. Het kabinet heeft besloten om deze subsidie per direct tijdelijk te sluiten. 

Oneigenlijk gebruik

In de afgelopen 2 maanden zijn er steeds meer signalen ontvangen door RVO over oneigenlijk gebruik van de regeling door een aantal energieadviseurs. Deze energieadviseurs geven misleidende informatie. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het verplicht is om energieadvies af te nemen. Of ze doen zich voor als RVO-medewerker. Het kabinet vindt het belangrijk om mkb'ers te bijven ondersteunen bij het verduurzamen, maar komt tot de conclusie dat de huidige regeling niet het juiste effect heeft. 

Aangepaste regeling

De regeling wordt per direct (14 juli 2022) stopgezet. Wel kan je nog subsidieaanvragen indienen voor advies- en ondersteuningskosten voor verduurzamingsmaatregelen die voor de sluiting zijn gemaakt. 

Vervolgens gaat het kabinet onderzoeken hoe de regeling zo snel mogelijk, het liefst dit najaar, weer open kan. De regeling moet nog steeds eenvoudig blijven voor het mkb, maar er zijn minimaal strengere eisen nodig voor de energieadviseurs en de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning.