11 juli 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Kabinet komt met nieuwe aanpak om regeldruk te beperken

Regelmatig hebben wij geschreven over de uit de hand gelopen regeldruk en dat het aanpakken van die regeldruk een hoge prioriteit is. Een aantal voorbeelden uit onze branche stonden zelfs in het ‘zwartboek regeldruk’ en samen met MKB Nederland en andere branches heeft Dibevo regelmatig aandacht gevraagd voor de aanpak van de regeldruk. Daar komt nu eindelijk beweging in. De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel om de regeldruk per bedrijfstak terug te dringen.

Er wordt in eerste instantie gekeken naar branches die relatief het meest last hebben van regeldruk, met specifieke inkrimpdoelstellingen per sector. Het idee is dat door de problemen aan te pakken die in bepaalde sectoren voor een zware belasting zorgen, de regeldruk voor alle mkb-ondernemers wordt verlaagd. Het kabinet gaat verder de toepassing van de MKB-toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels wel werkbaar zijn, verbeteren door ná de invoering van regels ook terug te gaan kijken naar de werking. Ook wordt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) een permanent adviesorgaan van de overheid.

Online dashboard

Met een online dashboard gaat het kabinet communiceren over de belangrijkste resultaten van de landelijke regeldrukaanpak. Het dashboard geeft inzage in de feitelijke ontwikkeling van de totale regeldrukkosten in Nederland. Inzage in die kosten zal vooral worden gebruikt om te kijken in welke branches de regeldruk het hoogst oploopt en te bepalen waar een meer gerichte aanpak wenselijk is.

Ontbreken van meetbare doelen

Deze ontwikkeling is op zich een goede eerste stap. Wat we nog missen is een harde reductiedoelstelling van 20% per sector. Zo’n meetbare doelstelling is nodig om voldoende urgentie en motivatie teweeg te brengen om echt te gaan snijden in de meest belastende regels. Hier zullen we de aankomende tijd dan ook op blijven aandringen.