23 mei 2018 | Dossier: Wet- en regelgeving

Dibevo op de bres tegen al te belachelijke Europese regelgeving

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Europese regering een steeds belangrijker positie claimt op het gebied van wet- en regelgeving. Of we daar blij mee moeten zijn is een tweede, maar op dit moment is het een feit waar we mee moeten leven. Het is dus ook een taak van Dibevo om een reactie te geven op al te belachelijke Europese regelgeving. En dat het liefst volgens de bekende Dibevo-methode: met goede argumenten de scherpe kantjes van de regelgeving afslijpen.

EPO-afvaardiging Interzoo 2018

Feitelijk spelen deze problemen voor alle Dibevo’s in Europa en dat is de reden dat de Europese brancheverenigingen samenwerken in de European Pet Organization (EPO) en de aquariumsector in Ornamental Fish International (OFI). Tenslotte werkt de anti-dierhouderslobby ook samen in Europa. Wat ledenaantal betreft is Dibevo overigens verreweg de grootste en dus de meest invloedrijke organisatie.

Afgelopen Interzoo waren er weer vergaderingen van EPO en OFI, waar namens Dibevo adjunct-secretaris wet- en regelgeving levende dieren en planten Gerrit Hofstra aanwezig was. Het belangrijkste inhoudelijke onderwerp was de geplande uitbreiding van de Europese lijst Invasieve exoten (Unielijst) en de specifieke verboden die gepland zijn in Spanje. Dat laatste vooral omdat de ervaring leert dat een verbod in Spanje vaak een voorbode is van een verbod in geheel Europa.

Op de foto: de afgevaardigden van EPO, de European Pet Organization, met bovenste rij, derde van links Dibevo’s Gerrit Hofstra.