15 september 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Dibevo: overheid moet compensatie bieden voor verhoging minimumloon

We schreven het eerder: het bedrijfsleven mag geen pinautomaat van de overheid worden. Toch blijkt dat het kabinet op Prinsjesdag opnieuw lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven zal aankondigen die onze branche hard zullen raken.

Verhoging WML

Iedereen zal het erover eens zijn dat er iets moet gebeuren aan de koopkracht van de consument. Logisch dat de oplossing wordt gezocht in een verhoging van de lonen. Maar het kan niet zo zijn dat die stijging volledig wordt verhaald op de ondernemer. Hoe moeten werkgevers dat dragen als ook de kosten van energie en producten blijven stijgen?

Wat is de situatie?

Oorspronkelijk was het idee de minimumlonen geleidelijk te verhogen. Het ziet er nu naar uit dat het wettelijk minimumloon (WML) vanaf 1 januari 2023 ineens met 10% verhoogd zal worden. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de loontabellen in de cao, die voor een belangrijk deel zijn gekoppeld aan de ontwikkelingen van het WML.

Op dit moment lijkt het erop dat de overheid deze verhoging op geen enkele manier wil compenseren. Onacceptabel, vindt Dibevo. Opgeteld met andere kostenstijgingen, is het onmogelijk om deze verhoging door te berekenen in de verkooprijzen.

Intensieve lobby

Samen met MKB-Nederland en andere branches voeren we daarom een intensieve lobby voor compensatieregelingen. De overheid kan zich dat namelijk prima veroorloven met de enorm oplopende aardgasbaten die zij momenteel binnenkrijgt.