14 september 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Europees wetsvoorstel om dwangarbeid te weren, brengt risico’s met zich mee

Eerder schreven we al dat er Europese wetgeving aan komt met de bedoeling om producten die gemaakt zijn met dwangarbeid, bijvoorbeeld kinderarbeid, te weren van de Europese interne markt. Deze zogenoemde ‘Forced Labour Ban’ wordt deze week gepresenteerd door de Europese Commissie. Het streven naar een eerlijke producten is goed, maar Dibevo is kritisch op de uitwerking van deze wet.

In het huidige voorstel zitten nog een aantal losse eindjes. En daardoor zien wij een paar onwerkbare situaties in de praktijk ontstaan en dat leidt dan weer tot veel extra kosten, juist omdat er allerlei eisen aan de import en verkoop van deze producten kleven. Eisen die juist voor het MKB lastig zijn in te vullen.

Het wetsvoorstel verplicht bedrijven die op de Europese interne markt willen opereren om hun volledige handelsketen door te lichten. Komen ze misstanden tegen, dan moeten ze zich verplicht inspannen om die weg te nemen en ook kunnen aantonen dat ze serieus hebben geprobeerd de problemen aan te pakken. Dit zal enorm tijdrovend zijn en een onredelijke en onevenredige administratieve last voor veel bedrijven met zich meebrengen. En van die extra administratieve regeldruk, daar willen we nu juist vanaf. 

Dibevo heeft voorafgaand aan de publicatie van de nieuwe wet via MKB Nederland haar standpunt laten weten en aangegeven waar rekening mee moet worden gehouden om die ongewenste neveneffecten te vermijden. Verdere ontwikkelingen houden we in de gaten en wanneer er nieuws is, laten we weer van ons horen.