4 mei 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Dibevo prioriteert tijdelijk keuringen NVWA

Door de gevolgen van de coronacrisis heeft de NVWA besloten om het aantal keuringen van zendingen met levende gezelschapsdieren te beperken. De NVWA heeft Dibevo aangewezen om de keuringen te prioriteren. Dat is formeel niet onze rol, maar wij doen dit toch omdat er anders helemaal geen keuringen mogelijk zouden zijn; met alle gevolgen van dien voor de branche.

Update 25 mei: inmiddels is de keuringscapaciteit van de NVWA weer op het oude niveau. Dat betekent dat vanaf nu de keuringen weer direct (zonder prioritering door Dibevo) bij de NVWA kunnen worden aangevraagd.

Diertransport

Dibevo verricht als brancheorganisatie alleen activiteiten voor de aangesloten leden, maar in deze bijzondere corona-omstandigheden maken we éénmalig een uitzondering. Dit op dringend verzoek van de NVWA. Hiermee hebben we afgesproken dat wij ook voor bedrijven die geen lid zijn van Dibevo de taak van het prioriteren van keuringen op ons nemen.

NB: Dibevo prioriteert uitsluitend gezelschapsdieren en aanverwante dieren. Daaronder vallen geen koeien, paarden, varkens, productiepluimvee, consumptievis, biologische bestrijders of bestuivers.

Hoe werkt het?

  • Dibevo bundelt de aanvragen voor keuringen en overlegt met de NVWA of daar ruimte voor is. Dat melden wij de aanvrager per omgaande.
  • De NVWA meldt vervolgens het akkoord aan de afdeling planning waarna de keuring kan worden aangevraagd. De prioritering is alleen een extra stap.
  • Volgens afspraak met de NVWA geven wij op dinsdagen de keuringsverzoeken voor de daaropvolgende week door. Dat betekent dus dat wij je verzoek uitsluitend in behandeling kunnen nemen als dat ons vóór dinsdag 17.00 uur bereikt. Voor de lopende week kunnen wij geen verzoeken accepteren.
  • Een verzoek kan gestuurd worden naar Gerrit Hofstra, adjunct-secretaris wet- en regelgeving levende dieren en planten bij Dibevo.
  • Op dit moment is er heel weinig vliegtransport mogelijk. In verband met de beperkte keuringscapaciteit bij de NVWA verzoeken wij om vooraf te controleren of verzending mogelijk is.

Welke informatie is vereist?

  • Product (diersoort/ diergroep)
  • Datum
  • Land van bestemming
  • Locatie keuring
  • Wat voor een keuring (start isolatie of export)

Vrijwaring

De rol die Dibevo door de NVWA is toebedeeld, nemen wij op ons gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij allen verkeren. Er is immers sprake van algemeen belang. Wij realiseren ons dat het mogelijk kán zijn dat een onderneming zich benadeeld kan voelen. Nu al vrijwaren wij ons voor de gevolgen die deze werkwijze voor individuele bedrijven kan hebben. Wij aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Uiteraard hopen wij dat binnenkort weer gewoon keuringen bij de NVWA kunnen worden aangevraagd.