4 mei 2020 | Dossier: Dierenwelzijn,

Landelijke ophokplicht ingetrokken

Minister Carola Schouten van LNV heeft op 29 april de landelijke ophokplicht voor bedrijven die commercieel pluimvee houden ingetrokken. Het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep is zoveel afgenomen dat de maatregel niet langer noodzakelijk is.

Valkparkiet

De ophokplicht werd op 12 februari 2020 ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raakten door introductie van het virus via wilde vogels. Verschillende Europese landen hadden te maken met besmettingen bij commercieel gehouden pluimvee.

Sinds de verlenging van de ophokplicht zijn er geen uitbraken in en nabij Nederland gevonden. De laatste uitbraak in Duitsland was op 31 maart 2020 in Saksen. De weersomstandigheden zijn inmiddels ongunstig voor het virus. Bovendien is de voorjaarstrek van wilde watervogels inmiddels in volle gang en verdwijnen wilde watervogels uit Nederland. Daarom is besloten om de ophokplicht in te trekken. Het ministerie van LNV blijft de situatie volgen.

In Nederland geldt overigens nog steeds een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep. Daar wordt door de NVWA op toegezien.

Ophokplicht en hobbyvogels

Een ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Hoewel er geen afschermplicht is voor commercieel gehouden hobbyvogels, vindt Dibevo het wel zaak om te voorkomen dat er een uitbraak in Nederland bij deze vogels plaatsvindt. Dibevo adviseert in dit soort gevallen om vogels zo veel mogelijk af te schermen van met name wilde watervogels. Dit uiteraard binnen de reële mogelijkheden en zonder dat het nadelig is voor het welzijn van de dieren.

Bedrijven die dit soort maatregelen hebben getroffen, mogen deze nu dus ook beëindigen.