28 april 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving

Kabinet neemt nieuwe belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

Het kabinet heeft 6 nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen.

Belastingen

Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.

De zes maatregelen die nu worden aangekondigd zijn:

1. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Elk jaar moet een directeur-grootaandeelhouders (dga) minimaal 46.000 euro uitkeren aan zichzelf, het zogeheten ‘gebruikelijk loon’. Dga’s mogen van de Belastingdienst tijdelijk een lager gebruikelijk loon hanteren als hun bv geraakt wordt door de coronacrisis. Maar dat mag alleen voor de maanden die nog moeten komen; niet met terugwerkende kracht.

2. Versoepeling urencriterium voor zzp’ers

Om te voorkomen dat zzp’ers het recht op hun zelfstandigenaftrek verliezen, zal de Belastingdienst er van 1 maart t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Ondernemers raken deze fiscale faciliteiten dus niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Ook ondernemers die sterkseizoenafhankelijk werken vallen onder de versoepeling.

3. Verruiming van de werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers daarmee extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Dit is een goede maatregel die nog effectiever zou zijn als die wordt gecombineerd met verruiming van verliesverrekeningsmogelijkheden over 2019 en 2020. Daar gaat Dibevo zich dus voor inzetten.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Dibevo heeft van meet af aan bezwaar gemaakt tegen het feit dat de Wet op excessief lenen ook geldt voor bestaande leningen. Het is en blijft raar dat lenen bij de vennootschap met deze wet van de één op de andere dag als ‘excessief’ wordt gezien. Dat dwingt ondernemers om voor de inwerkingtreding van de wet geld te onttrekken aan hun bedrijfsvoering.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal 6 maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.