19 november 2020 | Dossier: Ledennieuws,

Dibevo start 2021 met een nieuwe voorzitter

Als iemand bijna drie decennia voorzitter is van een brancheorganisatie, dan heb je het niet over een periode, maar over een tijdperk. En aan dat tijdperk komt nu een eind. Want geloof het of niet: per 31 december legt Joost de Jongh – geheel uit vrije wil – zijn voorzittershamer neer. Door corona is een passende afscheidsreceptie helaas niet mogelijk, maar een passend afscheid wel. Je kunt Joost persoonlijk digitaal uitzwaaien via beeldbellen, e-mail, brief, kaart of videoboodschap (klik hier voor meer info).

Joost de Jongh

Je zou kunnen denken: logisch dat hij stopt, de man is ook geen 18 meer. Maar aan energie heeft Joost de Jongh ook nu bepaald geen gebrek. De Jongh is een soort stoommachine. Waar andere bestuurders al snel een uitlaatklep nodig hebben om stoom af te blazen, laat hij met diezelfde druk gewoon het vliegwiel harder draaien. Niet eindeloos konkelen, maar snelle en heldere beslissingen nemen; daar is hij van. Maar de beslissing om te stoppen als voorzitter was desondanks een moeilijke. En daarbij: vind maar eens een geschikte opvolger.

Ziel en zaligheid

De periode van De Jonghs voorzitterschap loopt parallel aan de periode van de beleidsplannen die Dibevo elke vijf jaar vaststelt. Eind dit jaar komt de periode 2021–2025 in zicht. De Jongh moest dus met zichzelf overleggen of hij nog weer vijf jaar beschikbaar zou zijn of niet. Begin 2019 hakte hij de knoop door: ‘Ik leg mijn taak neer en ga op zoek naar een opvolger.’

Die opvolger moest geen beroepsvoorzitter worden die eens per maand langskomt om een vergadering voor te zitten en daarna weer hetzelfde doet voor nog eens tien andere instanties, maar iemand die zijn hele ziel en zaligheid in Dibevo zou kunnen leggen. De geschikte kandidaat bevond zich dichterbij dan gedacht.

Gijs van den Assum

Gijs van den Assum

In februari 2020 werd mr. Gijs van den Assum bij het hoofdbestuur van Dibevo voorgedragen als beoogd opvolger van Joost de Jongh. Gijs van den Assum is sinds 1991 als vennoot verbonden aan AssumDelft Advocaten, een advocatenkantoor dat al bijna 20 jaar voor Dibevo werkt voor de behandeling van juridische vraagstukken van leden. Sinds 2019 is hij ook voorzitter van de Dibevo Geschillencommissie en Commissie van beroep.

Van den Assum heeft ruime bestuurlijke ervaring, is maatschappelijk zeer actief en is een echte mediator die als doel heeft om partijen met elkaar te verbinden. Van den Assum is bekend met onze unieke branche en kan zich volledig richten op Dibevo omdat hij eind 2020 stopt als advocaat.

Vertrouwenspersoon

Op verzoek van Van den Assum zal Joost de Jongh nog vijf jaar als adviseur beschikbaar blijven om de continuïteit van Dibevo te waarborgen en de kennis van de sector over te dragen. Maar dit louter op afroep en zonder de nieuwe voorzitter voor de voeten te lopen, zoals De Jongh zelf zegt. Deze rol past precies in de statutaire functie van vertrouwenspersoon. Op die manier blijft De Jonghs kennis, kunde binnen handbereik en is een soepele overgang gegarandeerd.

Het hoofdbestuur van Dibevo heeft ingestemd met de voorzitterswissel en heeft unaniem besloten om per 1 januari 2021 op basis van artikel 17.1 van de statuten Gijs van den Assum als voorzitter te benoemen en daarbij Joost de Jongh per 31 december 2020 ontslag te verlenen uit zijn functie als voorzitter en hem 1 januari 2021 te benoemen als vertrouwenspersoon.

Voorbij is nog niet over

“Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan in deze mooie functie”, zegt Gijs van den Assum. “Ik kende de branche natuurlijk al doordat ons advocatenkantoor menig Dibevo-lid uit de brand heeft geholpen, maar ik ben de sector sinds vorig jaar ook van kortere afstand gaan bekijken, onder andere op de afgelopen Dibevo-Vakbeurs. Ik zie uit naar verdere kennismaking met de leden en ik ga mijn uiterste best doen om de branche in alle opzichten vitaal te houden.”

“Iedereen die mij een beetje kent, weet dat Dibevo voor mij min of meer een ‘way of life’ is geworden”, vertelt Joost de Jongh. Ik had in 1992 nooit kunnen denken dat ik zo lang aan het roer van onze brancheorganisatie zou staan. Ik heb mijn functie altijd met het grootste plezier vervuld, ook in mindere tijden. Stoppen als voorzitter is een enorme stap voor mij als persoon, aan de andere kant: iets gaat op zeker moment voorbij, maar dat wil nog lang niet altijd zeggen dat het over is.”

Geen afscheidsreceptie, wel een afzwaaigroet

Door corona is een passende afscheidsreceptie helaas niet mogelijk, maar een passend afscheid wel. Je kunt Joost van 10 tot 18 december persoonlijk digitaal uitzwaaien. Dat kun je via e-mail laten weten. Heb je die mogelijkheid niet? Een afzwaaigroet per mail, brief, kaart of videoboodschap is ook welkom.

Laat vóór 4 december weten of je prijs stelt op een digitale afzwaaigroet met Joost de Jongh.

Wil je een cadeau geven? Je kunt een bijdrage overmaken op rekeningnr. NL83 INGB 0685 0622 87 t.n.v. Dibevo en o.v.v. ‘Afscheid Joost’. Hiervan gaat een deel naar een blijvende herinnering voor Joost en een deel naar Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Heb je nog vragen? Mail die dan naar Janny Freriks van Dibevo: j.freriks@dibevo.nl.

In het Dibevo-Vakblad nr.7 (publicatie: 5 december) verschijnt een afscheidsinterview met Joost de Jongh.