14 maart 2017 | Dossier: Ledennieuws

Discus de Korenaar schenkt schepnet tijdens NL-Doet

Het weekend van 10 en 11 maart stond in het teken van NL-Doet. Meer dan 350.000 vrijwilligers hebben een kleine 10.000 klussen geklaard. Eén van de klussen in Franeker was het opruimen van zwerfafval. De heer Bajema is een vrijwilliger van de zwerfvuilgroep en had het plan geopperd om ook het zwerfafval uit sloten te verwijderen.

Discus de Korenaar

De ondernemers van Discus de Korenaar vonden dit een goed initiatief en wilde de heer Bajema helpen aan het juiste gereedschap. Daarom schonk het bedrijf een schepnet aan de heer Bajema, zodat hij zijn werkzaamheden voor de zwerfvuilploeg kan uitbreiden met het veilig leeghalen van de sloten.