13 februari 2018 | Dossier: Wet- en regelgeving

Dit jaar geen nieuwe soorten op Unielijst invasieve exoten

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan op de zogeheten Unielijst. De Unielijst is een dynamische lijst: op basis van risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd worden. Mede op aandringen van Dibevo heeft de Europese commissie onlangs besloten om door te werken aan deze risicobeoordeling, maar dat de lijst pas in 2019 zal worden geüpdate. In 2018 zullen dus geen nieuwe soorten aan de lijst worden toegevoegd.

Smalle waterpest

Ondertussen blijft Dibevo zich inspannen om te voorkomen dat soorten die slechts in een klein deel van de EU een probleem kunnen vormen, in de hele EU verboden gaan worden. Daarnaast zullen we kritisch blijven kijken naar de beschikbare risicobeoordelingen om te voorkomen dat soorten om de verkeerde reden op de Unielijst worden geplaatst. Bij elke handelsbeperking moet een goede afweging plaatsvinden tussen de economische en de overige belangen.

Soorten op de Unielijst

Op de foto: smalle waterpest, een exoot op de Unielijst (foto: Christian Fischer)