15 november 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Drempels Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) omlaag

Het kabinet heeft de regeling om energie-intensieve bedrijven te compenseren voor hun hoge energierekening aangepast.  Aanvankelijk zouden mkb-bedrijven een tegemoetkoming als ze ten minste 12,5% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Meerdere partijen hadden kritiek op die drempel van 12,5%, omdat er dan bijna geen bedrijven voor steun in aanmerking komen. Het kabinet heeft de drempel laten zakken naar 7%, maar heeft nu ook besloten om de verbruiksdrempels te laten vallen.

Energie

Dat betekent dat ook bedrijven die minder dan 5.000 m3 gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit gebruiken, nu in aanmerking komen voor steun. Hiermee zijn voornamelijk kleine ondernemers gebaat die vanwege hun omvang eerder geen aanspraak op de regeling konden doen, maar wel gebukt gingen onder de enorm gestegen energiekosten. Dibevo vindt het goed dat de minister oog heeft voor deze groep ondernemers en de regeling hierop aanpast.

Maximumbedrag verhogen

Samen met MKB-Nederland roept Dibevo het kabinet wel op om het maximumbedrag van de regeling (160.000 euro) te verhogen en in lijn te brengen met omringende EU-landen. Het vervallen van de drempels is voor veel ondernemers een mooie stap, maar voor veel energie-intensieve bedrijven is 160.000 euro slechts een druppel op de gloeiende plaat.