19 december 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Een op de vier ondernemers vreest betaalbaarheid van brandstof voor vervoer

Ondernemers zien de betaalbaarheid van brandstof als de grootste uitdaging in mobiliteit op dit moment. Dit blijkt uit recent onderzoek van ANWB Zakelijk. Grote uitdagingen voor in de toekomst zien ondernemers in het vervangen (elektrificeren) van het wagenpark, de bereikbaarheid van de steden en parkeren in de binnenstad.

Mobiliteit

Dit jaar zijn brandstofprijzen tot recordhoogte gestegen en ondanks de accijnsverlagingen blijven de prijzen per liter enorm hoog. Elektrisch opladen is niet (veel) goedkoper midden in de energiecrisis. Ondernemers zijn in veel gevallen afhankelijk van transport. In totaal geven 26% van de ondervraagde ondernemers dan ook aan dat de betaalbaarheid van brandstofkosten als de grootste uitdaging wordt gezien van het moment. Ook voor de toekomst blijft dit een onzekere factor.

Elektrificatie van het wagenpark

De uitdaging die op de tweede plaats als grootst wordt gezien, is de elektrificatie van het wagenpark. Zo geeft 15% van de ondernemers uit het onderzoek aan.

“We zien bijvoorbeeld dat pas 1,1% van alle bedrijfsbussen elektrisch zijn,” zegt Patrick van Weert, Product Manager bij ANWB Zakelijk. “Wij herkennen de uitdagingen van de overgang naar elektrisch rijden. Er rusten precies dezelfde stigma’s op elektrisch rijden als vijf jaar geleden onder consumenten, bijvoorbeeld de impact op de actieradius en een tekort aan trekkracht.

Ook de beschikbaarheid en levertijden spelen in de perceptie van de ondernemer een grote rol. Maar door de komst van zero-emissiezones en milieuzones wordt ook de ondernemer verplicht om over te stappen. Een uitdaging die we met z’n allen hebben en waar we elkaar bij moeten helpen. Wij zijn bij de ANWB een voorstander van de ontwikkeling om meer elektrisch te rijden. Wel vinden wij het hierbij belangrijk dat het goed geregeld wordt voor de ondernemer en daar willen wij ook ons steentje aan bijdragen.”

Bereikbaarheid van steden moeilijker

13% van de ondernemers in het onderzoek ziet de bereikbaarheid van steden als grootste uitdaging in de toekomst op het gebied van mobiliteit. Deze uitdaging staat op de derde plaats in de resultaten van het onderzoek. Afgelopen juli waren de dagelijkse files dan ook weer terug op het niveau van 2019 meldt de ANWB. Dit leidt ertoe dat het onderweg weer langer kan duren en moeilijker wordt om van A naar B te komen.

Parkeren in binnenstad duurder en druk

Parkeren in de binnenstad wordt door 13% van de ondernemers als grootste uitdaging gezien en staat hiermee op een gedeelde derde plaats. Deze uitdaging heeft te maken met meerdere factoren. Zo zijn dit jaar in veel steden de parkeertarieven verhoogd, zoals in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Haarlem, en Den Bosch.

Naast de gestegen kosten, die al hoog waren, is het in de binnensteden vaak druk en daarom lastig om een beschikbare parkeerplaats te vinden. Ook is uit eerder onderzoek van ANWB Zakelijk gebleken dat ondernemers met bedrijfsbussen vaak aanlopen tegen de tijdzones in binnensteden. Vaak mag je hier maar maximaal 2 of 3 uur geparkeerd staan.

Verdere toekomstige mobiliteitsuitdagingen

Ondernemers noemden verder nog andere grote toekomstige uitdagingen op het gebied van mobiliteit: voldoen aan wet- en regelgeving (12%), de komst van milieuzones (9%), vervoersopties en beschikbaarheid (7%).

Over het onderzoek

ANWB Zakelijk verrichtte dit onderzoek in oktober 2022 om inzicht te krijgen in de grootste uitdagingen voor ondernemers in de toekomst op het gebied van mobiliteit. Het onderzoek is gehouden onder 449 ondernemers die te maken hebben met zakelijke mobiliteit.