01 maart 2018 | Dossier: Ledennieuws

Eindelijk toestemming voor start dierenpension in Winterswijk

Stel: je wil een dierenpension starten en dient keurig alle aanvragen in zoals de gemeente waarin je je wil vestigen dat voorschrijft. Maar ruim een jaar later zit de zaak muurvast. Hoe kan dat?

Hond spelen in het dierenpension

Wat was er aan de hand?

Twee enthousiaste ondernemers uit het westen van het land hadden hun oog laten vallen op een mooie locatie in Winterswijk om daar in 2017 een dierenpension te starten. Ze hadden daartoe in december 2016 een volledige vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente, keurig onderbouwd met een akoestisch onderzoek. Netjes en mooi op tijd zou je denken. Toch gingen er nog maanden overheen waarin niets gebeurde.

Om te mogen starten, was een wijziging van het bestemmingsplan nodig, zodat op de locatie opvang mogelijk is voor 100 honden en ongeveer 50 katten. Omwonenden vreesden geluidsoverlast en gingen hevig in verzet tegen de plannen van het pension.

Trage besluitvorming

Een vergunning start altijd met een aanvraag bij het College van burgemeester en wethouders. Deze legt vervolgens de aanvraag voor aan de commissie Ruimte. De commissie moet tot een positief oordeel komen en dan gaat de aanvraag door naar de gemeenteraad.

De gemeente heeft als beleid een zogenaamde betrokkenenparagraaf. Dat betekent simpelweg dat de buurt betrokken moet worden in de besluitvorming en daar is op zich niets mis mee. Echter in de situatie van de dierenpensionondernemers nam dit alles buitensporig veel tijd in beslag. Door onbekendheid met het fenomeen dierenpension en het niet durven nemen van een beslissing, duurde de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging veel te lang. De gemeente en bezwaarmakende partijen bleven te lang hangen in willen praten en het iedereen naar zijn zin maken.

De ondernemers waren zo slim om in een vroeg stadium contact op te nemen met Dibevo, zodat wij met de juiste brieven en wat extra druk op de ketel de vervolgstappen versneld in gang konden zetten. Met als positief resultaat dat de gemeenteraad met meerderheid heeft ingestemd.

Vraag op tijd om hulp

Kamp je met een soortgelijk probleem? Laat het probleem dan niet groter worden dan het is en schakel onze hulp in.