20 mei 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Vanaf 1 januari 2023 energielabel C-verplichting voor kantoorpanden

Vanaf 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het kantoorpand niet aan de eisen? Dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt.

Het aantal kantoren met energielabel C of hoger is de afgelopen jaren gestegen, maar nog steeds voldoet ongeveer 50% van de kantoren niet aan het binnenkort verplichte energielabel C.

Wanneer ben je labelplichtig? 

De energielabel C-verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van kantoorfuncties en bijbehorende nevenfuncties van meer dan 100 m2, maar er zijn uitzonderingen. Wanneer de kantoorruimte bijvoorbeeld onderdeel is van een groter gebouw, zoals een productiehal of magazijn, en niet meer dan 50% van de oppervlakte inneemt, is de verplichting niet van toepassing.

Welke stappen moet je nemen?

Om je meer inzicht te geven in je huidige situatie en te weten te komen welke stappen je eventueel nog moet nemen, heeft de RVO een beslisboom gemaakt. Met behulp van de beslisboom zie je heel snel of je aan de energielabel C-verplichting moet voldoen en zo ja, welke acties daarvoor nodig zijn. Ook is er een overzicht van praktijkvoorbeelden gekoppeld aan de beslisboom.

Meer informatie over de energielabel C-verplichting vind je op de website van de RVO.