27 juni 2012 | Dossier:

Enquête welzijn huisdieren verlengd tot 9 juli 2012

positieflijst

In april 2012 is staatssecretaris Bleker een enquête gestart om te achterhalen welke zoogdieren wel en welke niet als huisdier gehouden kunnen worden. De enquête is verlengd tot 9 juli 2012.

Positieflijst

Niet elk zoogdier is geschikt om te worden gehouden. Om te voorkomen dat huis- en hobbydieren in hun welzijn worden geschaad, wordt er een lijst van zoogdieren opgesteld die mogen worden gehouden, de positieflijst.

Voor het opstellen van deze positieflijst voor zoogdieren, wordt iedereen die zoogdieren heeft als huis-of hobbydier (behalve hond, kat en productiedier) opgeroepen aan te geven welke zoogdieren hij of zij heeft en hoeveel. Dit gebeurt via het invullen van een enquête op www.positieflijst.nl, waarin informatie per zoogdiersoort kan worden gegeven. Dit kan tot 9 juli 2012. De enquête is een onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. De positieflijst wordt opgenomen in regelgeving onder de Wet dieren waarvan de inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2013.

Gedrag en welzijn

Zoogdieren die mensen in Nederland nu thuis hebben, worden door de Wageningen Universiteit beoordeeld op hun geschiktheid als huisdier. Dit gebeurt op basis van informatie over het gedrag en het welzijn van deze dieren. Men gaat na of de gehouden diersoort haar natuurlijke gedragsbehoeftes kan uitoefenen en of er geen ongewenste welzijns- en gezondheidsproblemen ontstaan. Zoogdiersoorten die straks niet op de positieflijst staan, mag je niet (meer) als huisdier hebben.

Staatssecretaris Bleker beslist eind 2012 op basis van het volledige onderzoek welke dieren op de lijst komen te staan.

Bron: Rijksoverheid