25 november 2020

Erevoorzitterschap Dibevo toegekend aan Joost de Jongh

Zoals eerder aangekondigd stopt Joost de Jongh eind dit jaar als voorzitter van Dibevo. Aan dat feit werd uiteraard niet voorbij gegaan tijdens de (vanwege corona) bijzondere algemene ledenvergadering van 24 november. De Jongh werd niet alleen uitgeroepen tot erelid, maar het hoofdbestuur verleende hem ook de titel van erevoorzitter.

Joost de Jongh erevoorzitter Dibevo

Met ziel en zaligheid; dat zijn wel de juiste woorden om uit te drukken hoe Joost de Jongh zich in de afgelopen drie decennia heeft ingezet voor Dibevo en de gehele gezelschapsdierenbranche. Dit altijd met het doel om de branche (lees: de leden) er beter van te laten worden.

Sinds Joost in 1992 aantrad als voorzitter van Dibevo is er enorm veel veranderd en bewandelde de tijdgeest steeds meer nieuwe paden. Ook nu leven we in een bijzondere tijd die gevolgen heeft voor de branche, maar ook voor het reilen en zeilen van Dibevo. Daarom werd er dit jaar een anders-dan-anders ledenvergadering gehouden, die deels fysiek en deels digitaal werd afgehandeld. Ondanks deze beperkingen was er natuurlijk wel ruimte voor een verrassing voor Joost.

Het hoofdbestuur heeft namelijk besloten om Joost de Jongh het erelidmaatschap van Dibevo toe te kennen. Maar daar bleef het niet bij, want daarnaast ontving Joost een oorkonde waarin hem de titel van erevoorzitter wordt verleend. Dit moment werd door de vice-voorzitter van het hoofdbestuur, Huub Rohof, ingeleid. En dat in het ‘verenigingshuis’ van Dibevo zelf.

Huub Rohof Joost de Jongh

Huub Rohof droeg de tekst op de oorkonde voor:

Dit erevoorzitterschap is toegekend als blijk van waardering voor de toegewijde inzet en grote gedrevenheid waarmee Joost de Jongh aan het roer heeft gestaan van Dibevo.In drie decennia heeft hij Dibevo omgevormd tot een invloedrijke en professionele belangenbehartiger voor de gezelschapsdierensector. Gelijktijdig bouwde hij mee aan de groei en bloei van de branche waarbij hij altijd het belang van het levende dier centraal zette.

...en voegde daar nog een persoonlijke noot aan toe door te memoreren dat Joost alom wordt geprezen als ‘Mr. Dibevo’. Op zijn eigen charmante en vooral positieve wijze was hij altijd aanspreekbaar en zichtbaar als het gezicht van Dibevo. Hij bedankte  Joost de Jongh voor zijn niet aflatende inzet voor de sector en overhandigde hem de oorkonde en de gouden Dibevo-speld.