11 maart 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

EU wil eerlijke productieketen afdwingen met nieuwe wet

Het Europarlement heeft met ruime meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel dat bedrijven verplicht schadelijke effecten op mens en milieu in hun hele aanvoerketen te onderzoeken en te voorkomen. Het is een voorzet aan de Europese Commissie, die deze zomer met een eigen wetsvoorstel komt. Het streven is goed, maar Dibevo is kritisch op de uitwerking van deze wet.

Ketenaansprakelijkheid

Het wetsvoorstel verplicht bedrijven die op de Europese interne markt willen opereren hun volledige handelsketen door te lichten. Komen ze misstanden tegen, dan moeten ze zich verplicht inspannen om die weg te nemen en ook kunnen aantonen dat ze serieus hebben geprobeerd de problemen aan te pakken. Over precieze sancties laat het wetsvoorstel zich nu nog niet uit. Maar alles wijst erop dat de EU-wetgeving verder zal gaan dan de bestaande nationale wetten.

Bewijslast bij verkoper

Via MKB Nederland heeft Dibevo zich steeds verzet tegen dit wetsvoorstel. Niet omdat we geen verbetering zouden willen op het gebied van kinderarbeid of millieu, maar omdat de wet het risico in zich draagt om te ontsporen en uiteindelijk de volledige bewijslast bij de verkoper neerlegt. En die kan deze ketenverantwoording onmogelijk waarmaken.

Stel je voor dat je als ondernemer de complete productieketen van een hondenspeeltje moet gaan onderzoeken dat je bij de groothandel hebt ingekocht. Hoe moet je bewijzen dat iets verantwoord is geproduceerd? Dat zien we als een onredelijke eis.

Het risico van deze wet is kortom dat er extra administratieve regeldruk over de bedrijven wordt uitgestort. En daar wilden we nu juist vanaf.