12 januari 2015 | Dossier:

Financiering mkb blijft ondersteuning vragen

Kredietverlening

Voor het eerst sinds jaren is er positief nieuws over de ontwikkeling van de mkb-financiering. Bedrijven slagen er steeds vaker in om krediet aan te trekken, zo blijkt uit de cijfers van de Financieringsmonitor, een onderzoek naar de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven. 72% van de ondernemers geeft aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of deels gehonoreerd zagen, ten opzichte van 62% een half jaar eerder. Bij het kleinbedrijf gaat het een stuk moeizamer. Iets meer dan de helft van de aanvragen wordt nog afgewezen.

Betere kans om te investeren

Minister Kamp heeft deze cijfers samen met de voortgang van het aanvullend actieplan MKB-financiering eind december naar de Tweede Kamer gestuurd. “Juist in deze broze tijden van herstel moeten ondernemers meer en betere kansen krijgen om te investeren, te ondernemen en door te groeien. Dat is van groot belang voor het verdere herstel van de economie”, aldus Kamp.

Beschikbaar geld en garantstellingen

De Financieringsmonitor laat zien dat ondernemers hun financieringsvraag steeds vaker invullen met een mix aan financieringsmogelijkheden. 37% van de bedrijven zoekt daarbij alternatieven voor bancaire financiering. Het kabinet stelt daarom extra budget beschikbaar en gaat ruimere garantstellingen hanteren. Met het vorig jaar aangekondigde aanvullend actieplan MKB-financiering komt er naast €155 miljoen aan investeringen nog eens €1 miljard beschikbaar in de vorm van extra garantiekapitaal.

Financieringsvormen

Naast de extra garantstellingen zijn er ook andere initiatieven die bijdragen aan de financiering van het MKB. Vooral voor kleine leningen stimuleert de overheid de ontwikkeling van nieuwe en aanvullende financieringsvormen. Een voorbeeld is Qredits dat leningen biedt tot een bedrag van € 250.000. Voor banken zijn dit soort leningen doorgaans minder interessant door de intensieve beoordeling en beheer. De vorig jaar geïntroduceerde Ondernemerskredietdesk blijkt een waardevolle informatiebron om alle financieringsvormen inzichtelijk en toegankelijk te maken.

De retailagenda

Samen met VNO-NCW, MKB Nederland, banken en andere financiers blijft Dibevo werken aan betere toegang tot financiering. Onder andere door prominent deel te nemen in de overleggen rond de retailagenda en het koppelen van microfinancieringen aan ruimte voor ondernemerschap.