18 januari 2012

Fysieke winkel met een ‘klik’ biedt beste toekomstperspectief

Winkelgebied

Het zijn roerige tijden voor de retail en dat verklaart ook de vele onderzoeken die proberen te duiden hoe het winkelgedrag van consumenten verandert en wat dat betekent voor de toekomst. Toch lijken sommige onderzoeken in tegenspraak met elkaar. Maar is dat ook zo?

Veranderingen en kansen

De vorig jaar gepubliceerde rapporten van het HBD (Het Nieuwe Winkelen) en de Rabobank (eVisie) geven aan dat internet vele kansen biedt om in te spelen op het nieuwe consumentengedrag. Ook een rondetafelgesprek van MKB-Nederland met de retailbranche, de vastgoedsector en banken, had als conclusie dat de retail vernieuwende businessmodellen nodig heeft. Starters kunnen bijvoorbeeld hun onderneming online beginnen en bij succes uitbreiden naar een echte winkel in de straat, zo stelt MKB-Nederland.

Geen groei voor winkels die uitsluitend online verkopen

Hoe opvallend is het dan dat er volgens een recent retailonderzoek van ABN AMRO geen groei meer zit in winkels die uitsluitend online verkopen. De bank voorspelt dat over 3 jaar een meerderheid van de consument zowel op internet als in fysieke winkels kopen. Winkeliers zullen hun klanten dus zowel online als offline (in de ‘stenen’ winkel) winkelgemak en -plezier moeten geven.  

Rechtspraak webshops

De rechtbank van Den Bosch deed onlangs uitspraak in een zaak, waarbij een webshop (zonder fysieke winkel) op een bedrijventerrein ‘virtueel’ detailhandel dreef. Die functie paste echter niet binnen het bestemmingsplan en de rechter oordeelde dat vestiging op die locatie niet is toegestaan. In dat licht hebben webshops nog een andere uitdaging. Want hoe breid je in dat geval een webshop uit met een stenen winkel?

Geen grenzen tussen offline en online

Het onderzoekresultaat van de ABN AMRO lijkt haaks te staan op de visie van Het Nieuwe Winkelen, maar in feite komen beide onderzoeken uit op hetzelfde eindpunt: offline en online kanalen zullen steeds verder met elkaar versmelten. Sterker nog: de grenzen tussen offline en online winkelen zullen uiteindelijk helemaal verdwijnen. De moderne klant wil gemak. Het is aan u om dat te bieden!