20 april 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Lobby succesvol: garantietermijn bij de verkoop van dieren blijft 6 maanden

Dankzij de lobby van Dibevo blijft de garantietermijn bij de verkoop van dieren 6 maanden. Een groot succes want het leek een onmogelijke opgave te worden. Een aangenomen motie in de Eerste Kamer bracht hier verandering in.

Waar gaat het nou precies om? De Europese commissie wilde een garantietermijn van twee jaar voor consumentenaankopen. Met twee jaar omgekeerde bewijslast. Iedereen denkt daarbij direct aan gebruiksgoederen, zoals een koelkast, mobieltje of fiets, maar niet aan dieren.