19 april 2022 | Dossier: Personeel,

Dibevo: bedrijfsleven is geen pinautomaat

Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 was de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) al een gewild thema in verkiezingsprogramma’s. De politiek wilde vooral afspraken maken voor de lage lonen en het resultaat daarvan staat in het coalitieakkoord met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Dibevo heeft begrip voor die aanpak, maar de overheid moet ook inzien dat het bedrijfsleven geen pinautomaat is. Er moet meer gebeuren.

Loonsverhoging WML

Het kabinet wil de arbeidsmarkt hervormen en zo de baanzekerheid van mensen verbeteren. Werken moet lonen en het werkgeverschap en ondernemerschap moet daarbij ook aantrekkelijk blijven. In dit akkoord staan veel meer punten, zoals het aanpakken van armoede en schulden, afschaffen van toeslagen, een eenvoudiger belastingstelsel, hogere ouderenkorting, duidelijkheid voor zelfstandigen (ZZP-ers), betere scholing, enzovoort.