23 november 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Geldzorgen als ondernemer? In 7 stappen naar een oplossing

Door corona, de energiecrisis en de oorlog in Oekraine zijn veel ondernemers in financiele problemen beland. Heb je betalingsachterstanden of schulden? Zoek dan hulp. Wacht  niet te lang en neem contact op met je gemeente. Samen kunnen jullie werken aan een passende oplossing.

Stappenplan geldproblemen

Stap 1: contact met gemeente

De belangrijkste stap is om contact op te nemen met jouw gemeente. Je hoeft hier nog helemaal niets voor aan te leveren. Het enige wat je hoeft te doen is de gemeente bellen, een e-mail sturen of langsgaan met de vraag om jouw situatie te bespreken.

Stap 2: intakegesprek

Na dit eerste contact wordt er een afspraak gemaakt met een schuldhulpverlener. Deze vindt plaats binnen 4 weken, maar in noodsituaties binnen 3 dagen, bijvoorbeeld in het geval van een afsluiting van energie of een huisuitzetting. Tijdens dit gesprek krijg je de ruimte om je volledige situatie op tafel te leggen.

Stap 3: wel of geen schuldhulpverlening

Pas als de hulpverlener precies weet wat er speelt (zowel zakelijk als privé) kunnen jullie gaan nadenken over een passende oplossing. Samen bepalen jullie of je überhaupt in aanmerking wilt komen voor schuldhulpverlening (jij beslist!).

Stap 4: plan van aanpak

Als je hier inderdaad voor wilt gaan, stellen jullie samen een hulpvraag vast en zorgt de gemeente ervoor dat er binnen maximaal 8 weken een plan van aanpak ligt. Dit is altijd maatwerk, geen enkele situatie is hetzelfde. Jij besluit of je hiermee akkoord gaat.

Stap 5: inzicht in inkomsten en uitgaven

Het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak begint met het verder in kaart brengen van jouw inkomsten, uitgaven en schulden (ook privé), zodat overzicht en rust ontstaat. Hiervoor moet je vaak zelf gegevens aanleveren. De gemeente kan sommige noodzakelijke gegevens raadplegen om jou te ontzorgen. Ook wordt er zo nodig een levensvatbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Deze fase duurt vaak maximaal 4 maanden.

Stap 6: eventuele inzet van aanvullende ondersteuning

Schulden gaan vaak samen met andere problemen. De schuldhulpverlener brengt je in contact met organisaties die je kunnen helpen met andere problemen, als dat in jouw situatie nodig is en als jij dat wilt. Veel gemeenten werken samen met organisaties en stichtingen zoals bijvoorbeeld Ondernemersklankbord en Over Rood.

Stap 7: schulden betalen of saneren

Als alle inkomsten en uitgaven in beeld zijn, wordt er concreet gewerkt aan een oplossing. Welke oplossing dit is hangt af van jouw specifieke situatie. Hoe eerder je als ondernemer aan de bel trekt, hoe meer oplossingen er vaak mogelijk zijn. Het uitgangspunt zal altijd zijn dat je jouw onderneming kunt behouden als je dat wilt én de onderneming levensvatbaar is.

Dit zijn voorbeelden van mogelijke oplossingen:

Schuldregelingen

Bij een schuldregeling doet de schuldhulpverlener een voorstel aan alle schuldeisers om een deel van de schulden terug te betalen. Als schuldeisers dit accepteren schelden zij de rest van de schuld kwijt. De schuldregeling kan op twee manieren ingericht worden.

  • Via schuldbemiddeling
    De afloscapaciteit wordt drie jaar lang gereserveerd en jaarlijks uitbetaald aan de schuldeisers.
  • Via een saneringskrediet
    De schuldeisers ontvangen in één het bedrag waarmee zij akkoord zijn gegaan. Jij lost zelf drie jaar af aan dit krediet en hebt daarnaast dus geen andere schuldeisers meer.
Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandig ondernemers die (tijdelijk) weinig inkomen hebben en aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering. De Bbz-uitkering kan worden gebruikt voor inkomensondersteuning, maar ook voor bijvoorbeeld een saneringskrediet.

Stappenplan geldzorgen