23 november 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Energielabel C-verplichting voor kantoren komt dichterbij

Een energielabel C of beter is vanaf 1 januari 2023 verplicht voor kantoorgebouwen. Deze datum komt steeds dichterbij en inmiddels heeft 50% van de kantoren energielabel C. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uit deze cijfers blijkt ook dat 11% van de kantoorpanden energielabel D of slechter heeft en 39% nog niet geregistreerd is.

Voldoet je kantoorpand op 1 januari 2023 niet aan de eisen? Dan mag je het niet meer als kantoorruimte gebruiken. Jouw  gemeente zal hierop handhaven. 

Nog geen energielabel? 

Om je meer inzicht te geven in je huidige situatie en te weten te komen welke stappen je eventueel nog moet nemen, heeft de RVO een beslisboom gemaakt. Met behulp van de beslisboom zie je heel snel of je aan de energielabel C-verplichting moet voldoen en zo ja, welke acties daarvoor nodig zijn. Ook is er een overzicht van praktijkvoorbeelden beschikbaar.