28 mei 2013

Gemeenten beslissen voortaan over koopzondag

Wetsvoorstel Winkeltijdenwet akkoord. Gemeenten en winkeliers bepalen of en hoeveel koopzondagen er in een gemeente zijn.

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft eind mei voor het wetsvoorstel Winkeltijdenwet gestemd. Hierdoor kunnen gemeenten en winkeliers op lokaal niveau bepalen of, en zo ja hoeveel, koopzondagen er in een gemeente zijn. Detailhandel Nederland is een groot voorstander van deze nieuwe regeling.

Het verschilt per gemeente of er behoefte is aan koopzondagen. Daarom moet dit op lokaal niveau worden besloten. Dankzij deze nieuwe wet hoeft een gemeente niet meer met ingewikkelde onderzoeken te bewijzen dat zij een ‘toeristische gemeente’ is wanneer ze meer dan 12 koopzondagen per jaar wil.

Detailhandel Nederland heeft zich actief ingezet voor de nieuwe wet waarmee gemeenten en winkeliers samen beslissen over de koopzondagen in hun gemeente. De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst op de bevolking zit en dus het beste in staat is de verschillende lokale belangen af te wegen.