30 mei 2013

Werkgever meer bewust van belang gezonde medewerkers

Met de Bedrijfsgezondheidscheck bekijken hoe de gezondheid en vitaliteit is van uw medewerkers.

Mkb-bedrijven investeren in toenemende mate in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van hun werknemers. Meer dan de helft heeft daarvoor een plan van aanpak, driekwart voert actief verzuimbeleid en 72 procent investeert bewust in een gezonde en veilige werkplek. Dat blijkt uit de Bedrijfsgezondheidscheck van Menzis en MKB-Nederland, die door 500 ondernemers is ingevuld.

Medewerkers werken langer door

Nu iedereen langer moet doorwerken en we afkoersen op een structureel tekort op de arbeidsmarkt, is het van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond en vitaal aan de slag kunnen blijven. Ook met het oog op de kosten van en vervangingsvraag bij ziekte van personeel hebben werkgevers er alle belang bij om hierop structureel (preventief) beleid te voeren. Uit ervaringscijfers blijkt dat de productiviteit stijgt (+ 5 procent) en het verzuim daalt (tot – 15 procent) als medewerkers vitaal zijn.

Kabinet zet in op preventie

Ook het kabinet zet fors in op preventie. Minister Schippers van Voksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde vorige maand haar agenda voor een Nationaal Programma Preventie. Het programma wordt de komende maanden nader uitgewerkt: kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners, waaronder zorgverzekeraars en ook MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie is al nauw betrokken bij (overheids)programma’s zoals het Convenant Gezond Gewicht en voert samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Elkedagbeter.nu, waarmee ze bedrijven wijst op het belang van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Bedrijfsgezondheidscheck

Wilt u ook (verder) aan de slag met de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers? Doe de Bedrijfsgezondheidscheck op internet. Met deze scan krijgt u inzicht in uw eigen ‘scores’ en u krijgt concrete verbeterpunten aangeleverd.

Bron: MKB-Nederland