16 juni 2011 | Dossier:

Gemeenten sjoemelen met reclamebelasting

Winkelstraat in het centrum van Breda

Winkeliers ontvangen regelmatig een enquête van hun gemeente over de wenselijkheid van de reclamebelasting. Wanneer de uitslag negatief uitpakt en er geen draagvlak is om de reclamebelasting in te voeren, passen veel gemeenten doodleuk de regels aan om de heffing alsnog te kunnen innen.

Detailhandel Nederland voert een collectieve juridische bezwaarprocedure tegen de gemeentelijke reclamebelasting. Op dit moment lopen er al 35 rechtszaken.

Gezamenlijke activiteiten

Volgens Detailhandel Nederland misbruiken gemeenten de reclamebelasting om winkeliers te laten opdraaien voor de kosten van gemeentelijke taken, zoals het centrummanagement, schoonmaakkosten en afvalverwerking.

Uiteraard is er niets op tegen als winkeliers gezamenlijke activiteiten (zoals de Sinterklaasoptocht, de kerstmarkt of feestverlichting) organiseren en bekostigen, zo stelt de detailhandelsorganisatie. De reclamebelasting is daar echter niet voor bedoeld. In plaats daarvan kunnen winkeliers democratische alternatieven gebruiken, zoals bijvoorbeeld de Bedrijven Investeringszone (BIZ).