16 juni 2011 | Dossier:

Overeenstemming over nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel. De afspraken zijn een uitwerking van de AOW- en pensioenafspraken die werkgeversorganisaties en vakbonden op 4 juni 2010 hebben gemaakt.

De belangrijkste afspraken zijn:

  • de AOW-leeftijd gaat in 2020 naar 66 en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar;
  • het AOW-pensioen gaat omhoog vanaf 2013;
  • mensen kunnen door een flexibele AOW kiezen wanneer ze stoppen met werken;
  • de aanvullende pensioenen worden meer schokbestendig gemaakt;
  • het wordt voor oudere werknemers makkelijker gemaakt om door te werken.